Děti

ČINNOST SPORTOVNÍHO KLUBU MĚSTSKÉ POLICIE KARLOVY VARY PROBÍHÁ DÍKY LASKAVÉ PODPOŘE STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY.


Vážení rodiče,

Gassho,

Děkuji Vám za Vaší důvěru, kterou jste nám projevili tím, že jste se rozhodli svěřit nám Vaše děti.

Zkušenosti s trénováním dětí mám již od roku 1993, kdy byl otevřen první dětský oddíl karate v Karlových Varech.

Není to práce lehká, to ostatně může potvrdit každý trenér dětí a mládeže. Za to je to práce velmi zajímavá, kreativní a po dosažení požadovaných cílů, mám jako trenér radost z dětských očí, které záři když se dostaví první úspěch.

Uvědomuji si, že rodina je základ společnosti. Děti jsou naše budoucnost. To, jak své děti budeme vychovávat a jaké základy společenských a morálních hodnot jim budeme vštěpovat, to vše se projeví na charakteru našich dětí.

V našem klubu,  se současně s výcvikem sebeobranných technik, věnujeme filosofii Shorinji Kempo, která vychází  z  Buddhismu. Děti se postupně hravou formou  dozvídají o životě bojových mnichů  a o historii kláštera Shaolin, odkud systém Shorinji Kempo vychází. Dále se děti  seznámí  s Čínskou a Japonskou kulturou a naučí se základní japonská slovíčka, která jsou nezbytná pro pojmenování a pochopení technik Shorinji Kempo.

Náš klub neorganizuje žádné kurzy dětí a mládeže, protože cvičení Shorinji Kempo je považováno za celoživotní cestu, která ovlivňuje postoj k životu samému. Děti ale i dospělí, u nás mohou kdykoliv v průběhu roku začít cvičit. Rozdíl ve výcviku dětí je pouze v osnovách.

Cvičení s dětmi je zaměřeno na:

- techniku správného dýchání

- rozvoj a protahování pohybového aparátu, který umožní upravit jeho nerovnováhy a funkční poruchy organismu

- čínskou gymnastiku, která pomůže v koordinaci pohybů a prostorové orientaci

- hry, s různými pomůckami

- cvičeni jednoduchých technik Shorinji Kempo, které všestranně rozvíjí a procvičí celé tělo

Pro naše děti pořádáme doplňující programy, které mají vzdělávací cíle. Každoročně organizujeme přednášky, výlety, společná soustředění a dětský den, kde děti mohou společně s rodiči  soutěžit v nejrůznějších disciplínách.

Školní rok je ukončen zkouškou na technický stupeň.

Vážení rodiče, mým přáním je, aby cvičení Shorinji Kempo přineslo do života Vašich dětí řád, disciplínu, kázeň, morální hodnoty, zdravé tělo a charakter, úctu k rodičům a rodině.

Těším se na Vaší podporu a spolupráci.

Kesshu,

Miroslav Ponert

Komentáře nejsou povoleny.